Om Humle Fonder

Vi letar bolag som har potential att generera rätt avkastning genom hållbar tillväxt.

Vi tror på att hållbart företagande är motorn för morgondagens tillväxt. Genom att investera i bolag som antingen redan är hållbara eller har kraften att förändra sig tillsammans med oss som ägare, vill vi erbjuda dig det vi kallar ”rätt avkastning”, dvs avkastning från företag som bidragit till samhällets positiva utveckling.

Det är så du som sparare kan vara med och investera i allas framtid.

Vår expedition

För att hitta morgondagens vinnare letar vi ständigt nya områden där vi ser potential för hållbar tillväxt.

Vårt motto är att träffa så många bolag vi bara kan. Det är genom det mänskliga mötet vi kan bedöma om människorna bakom bolagen har drivkraften och förutsättningarna att ständigt utveckla sig. Mötet ger oss bättre förutsättningar att bedöma bolagets långsiktig hållbara tillväxtpotential.

Allt för att avkastningen ska bli rätt.

1997
Grundades bolaget
2021
Nylansering

Vår historia

Humle Kapitalförvaltnings historia går tillbaka till 1997 då Myrberg & Partner Kapitalförvaltning grundades. År 1999 förvärvade Invik & Co AB bolaget, som då också bestod av fondbolaget Aktie-Ansvar. 2008 startades Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond och år 2016 förvärvades bolaget av Söderberg & Partners. Under 2020 förvärvade Atle varumärket Humle och tog över förvaltningen av Humles fonder som nylanserades 2021 tillsammans med Petter Löfqvist. Rådgivningstjänsten Humle Kapitalförvaltning drivs vidare under Söderberg & Partners. Magnus Eidvall, Erik Hermansson och Jonas Irnell som drev Humles diskretionära förvaltning är nu en del av Linné Kapitalförvaltning.

Team

Del av Atle

Atles vision är att samla de ledande aktiva förvaltarna under ett tak för att ge dem rätt förutsättningar för att utveckla sina strategier. Atle är ett dotterbolag till det noterade investmentbolaget Bure Equity och består idag av fyra till verksamheter utöver Humle: TIN Fonder, Fondbolaget Fondita, Alcur Fonder och HealthInvest Partners.

Läs mer om Atle

Alla bolag måste i framtiden vara hållbara för att kunna växa. Därför är det arbete som Humle gör nu så viktigt.

Gustav Ohlsson, Atle

Styrelse

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.