Humle Fonder juli 2022 – Svettigt

2022-08-02

Sommarstiltjen har under juli infunnit sig på finansmarknaden i Stockholm. Även om nyhetsflödet från, och möjligheten till interaktion med, bolagen gått ner desto längre juli har framskridit har det inte saknats nyheter på global nivå och vi har sett stora rörelser i aktie- och räntemarknaderna och på ett geopolitiskt plan.

Den värmebölja som drabbade Europa under månaden och som vi fick en kort påhälsning av i Sverige under juli får en att fundera. Vi har under månaden sett temperaturer i Europa som vi aldrig uppmätt tidigare. Jag har själv upplevt 42 grader i skuggan i Spanien med en massiv skogsbrand runt knuten. Klimatförändringar eller inte - extrema klimatsituationer som dessa påverkar människor och bolag.

Hållbarhet i finansmarknaden, definierat som ESG (E- Miljö, S - Sociala och G -Styrning) handlar idag mycket om rapportering och riskminimering. Konsulter och ratinginstitut sätter betyg på bolagen utifrån egendefinierade faktorer. Jämförbarheten är väldigt dålig. Ett betyg för bolag A om 43 poäng från ratinginstitut A säger ingenting om bolaget är bättre än Bolag B som fått rating 67 poäng från ratinginstitut B.

Det viktiga är handling. Vi på Humle tror att sättet vi kan påverka våra bolag i portföljen i en bättre riktning är att förstå bolagen och bolagens förutsättningar för tillväxt. Hållbara produkter och tjänster som bidrar till energieffektivisering och lägre utsläpp är en sak, men alla bolag som tar sin position i värdekedjan seriöst har strategier och lösningar för att ständigt bli mer effektiva och mer hållbara för att säkerställa konkurrensfördelar. Dessa bolag har därmed bättre förutsättningar för långsiktig tillväxt.

En man av handling som vi på Humle Fonder stöttar är Oskar Kihlborg. Första svensk uppe på Mount Everest tillsammans med Mikael Reuterswärd år 1990. Sedan dess är Oskar oerhört dedikerad att minska människans påverkan på klimatet genom olika projekt. Vi på Humle Fonder stöttar Oskars projekt Glaciär som ska skapa medvetande kring den avsmältning som sker på våra glaciärer på grund av ett varmare klimat, något jag uppmuntrar er att läsa mer om här.

I bilden ovan ser ni det 200m2 stora ulltäcke som i dagsläget räddat 1–1,5 höjdmeter av Björlings glaciär vid Kebnekaise.
Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Även om ordet recession använts flitigt så präglades trots det juli av betydligt mer optimism och/eller lättnad än vad den tidigare delen av 2022 gjort. Detta resulterade i årets hittills bästa månad för börserna. Anledningarna är flera. Många bolag har under perioden redovisat sina resultat från andra kvartalet och flertalet har även lyckats prestera under det gångna kvartalet. Det kanske inte blev så illa som marknaden förväntade sig. Även om många bolag talar om osäker framtid kommuniceras viss optimism och resultatförväntningar ligger fasta.

Centralbankerna har höjt räntan men marknaden prisar redan nu in räntesänkningar i början av nästa år vilket tillsammans med tilltro till vinsterna hjälper humöret på börsen.

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) ökade med 12,0 procent och har sedan årsskiftet avkastat minus 18,8 procent. Uppgången för småbolagen var något större och indexet (CSX Index Sweden) avkastade 13,4 procent och har sedan årsskiftet avkastat minus 24,3 procent.

Månadens bolag

Ett bolag som har funnits i portföljen sedan jag tog över portföljen i februari 2021 är Atvexa. Bolaget är en friskolekoncern med verksamheter inom förskola och grundskola i Sverige, Norge och Tyskland.

Bolaget kom till börsen 2017, i en tid när vi fick en lång rad noteringar av bolag inom välfärdssektorn till svenska börsen. En tid kantad av politiska diskussioner kring vinster i välfärden.

Bolaget har sedan noteringen vuxit sin omsättning med i snitt 25% per år och vuxit sin vinst med motsvarande 31% per år.

Bolagen inom välfärdssektorn har trots defensiva kvaliteter aldrig åtnjutit marknadens gunst och bolaget har ständigt handlats med en rejäl rabatt mot marknaden. Anledningen har framför allt varit den politiska risk som varit förknippad med investeringar i sektorn. Likviditeten har dessutom varit extremt begränsad i denna aktie på grund av bolagets storlek och det svala intresset från institutionella investerare.

Den 11 juli kom ett offentligt uppköpserbjudande från bolagets grundare och huvudägare. Ett bud som motsvarar en premie om 43% jämfört med stängningskursen dagen innan budet. Humle Fonder stödjer budet då vår bild är att bolaget har bättre förutsättningar att verka i en privat miljö framåt.

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Under månaden ökade fondens värde med 16,4 procent och fondens jämförelseindex (CSX Index Sweden) ökade med 13,4 procent. De senaste tolv månaderna har fondens minskat med minus 13,6 procent och jämförelseindex minskat 18,9 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under juli stod Hexatronic för med en uppgång på 60%, vilket kan hänföras till att bolaget lämnade en omvänd vinstvarning i början av månaden. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Hexatronic, Addtech och Lagercrantz där de två senare kom med starka rapporter.

De största negativa bidragen kom från Arjo, Swedencare och Sinch.

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond

Under månaden ökade fondens värde med 15,1 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) ökade med 12,2 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat med 15,7 procent och fondens jämförelseindex minskat med 14,4 procent.

Hexatronic stod för den starkaste utvecklingen även i Sverigefonden. Starkast bidrag till totalavkastningen i portföljen kom under juli från Sagax, Hexatronic och Alfa Laval. De största negativa bidragen kom från Essity och SCA.

Läs månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Vill du följa vårt månadsbrev på mail? Skriv till info@humlefonder.se

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.